Kdo jsem a co dělám

Jsem absolventem oboru Nutriční terapeut na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvoval jsem státní závěrečnou zkoušku z preventivní výživy, dietologie a hygieny potravin. Nyní pokračuji studiem navazujícího magisterského oboru Nutriční specialista.

Absolvoval jsem měsíční stáž jako klinický nutriční terapeut v Břeclavské nemocnici. Externě spolupracuji s pohybovým centrem LR – FIT Bzenec a HoodGym Břeclav, kde pořádám semináře o výživě a spolupracuji se sportovci. Jsem také členem České asociace nutričních terapeutů.

S čím Vám pomůžu

Budování svalové hmoty

Individuální výživové poradenství za účelem efektivního nárůstu svalové hmoty

Redukce hmotnosti

Individuální výživové poradenství pro zdravé hubnutí bez nežádoucího Jo-Jo efektu

Jídelníčky na míru

Individuálně přizpůsobené jídelníčky, díky kterým dosáhnete svého cíle

Výživové konzultace

Konzultace na Vámi vybrané téma týkající se výživy a zdravého životního stylu

Dosažené vzdělání

Masarykova Univerzita v Brně
bakalářský obor – Nutriční terapeut

Nutriční terapeut je tříletý bakalářský program na lékařské fakultě. Obor nutriční terapeut poskytuje absolventům komplexní pohled na výživu, neboť se v průběhu studia setkají jednak s kompletní problematikou lidského těla od základů, jako jsou biochemie, fyziologie, patologická fyziologie a další. A také seznámí absolventy s výrobou a hygienou potravin. Absolventi získají po ukončení studia kvalifikaci pro práci ve státních i soukromých zdravotnických zařízeních dle zákona č. 96/2004 Sb, § 14.

Masarykova Univerzita v Brně
magisterský obor – Nutriční specialista

Nutriční specialista je navazující dvouletý magisterský program na lékařské fakultě. Při studiu dochází jednak k prohlubování znalostí nabytých při bakalářském studiu a dále k získání specializované způsobilosti s označením odbornosti Nutriční terapeut (se specializací).